Simularea Evaluării Naționale 2022 se desfășoară în perioada 4-14 aprilie.

  • 4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)
  • 5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)
  • 6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
  • 14 aprilie 2022: afișarea rezultatelor simularea Evaluării naționale 2022

Cum se desfășoară simularea la Evaluare Națională 2022

Intrarea în sălile de examen, se face în intervalul:8.00 – 8.30, toți elevii clasei a VIII-a trebuie să prezinte cartea de identitate sau certificatul de naștere și să aibă instrumente de scris cu pastă / cerneală albastră ! Vă urăm succes!

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise la simularea Evaluării Naționale 2022 este de două ore (pentru elevii de clasa a VIII-a). Timpul pentru elaborarea lucrării se calculează din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Ce subiecte vor fi exceptate la simularea de la Evaluare Națională 2022

Potrivit Ministerului Educației, subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru Evaluare Națională.

Cu toate acestea sunt programe și conținuturi exceptate:

Notele la simulare nu se trec în catalog

Obiectivele simulării Evaluării Naționale 2022 sunt, potrivit ministerului familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Național 2022 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Leave a Comment