Calendarul admiterii la liceu pentru anul scolar 2022-2023 

9 – 13 mai 2022: transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor, transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru. Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial si pe site-ul acestora a graficului sedintelor/actiunilor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora.

Precum si a Metodologiei si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, precum si o adresa de e-mail si un numar de telefon dedicate admiterii 16 mai – 3 iunie 2022: sedinte/actiuni de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, organizate la unitatea de invatamant sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc.).

8 iunie 2022: transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii in aplicatia informatica centralizata. 

9 iunie 2022: transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

30 iunie 2022: depunerea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor care opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, la secretariatele unitatilor de invatamant de provenienta. 

1 iulie 2022: completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicatia informatica centralizata. 

1 iulie 2022: anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a. 

4 – 11 iulie 2022: completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a (orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita); completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/ transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere.

Candidatii nerepartizati pe locurile speciale pentru rromi si candidatii nerepartizati pe locurile distinct alocate in unitatile de invatamant de masa candidatilor cu CES, precum si cei care au fost repartizati dar care solicita, in scris, renuntarea la locul pe care au fost repartizati, care doresc sa participe la etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023 completeaza optiunile in perioada 8 -11 iulie 2022. 

4 – 11 iulie 2022: introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere; verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata 12 iulie 2022: termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata; predarea/ transmiterea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/ al municipiului Bucuresti. 

12 iulie 2022: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata 13 iulie 2022: verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala.

13 iulie 2022: corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata.

14 iulie 2022: repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023; comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal; afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal din judet/municipiul Bucuresti. 

15 – 20 iulie 2022: depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

20 iulie 2022: transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere 21, 22 si 25 iulie 2022: rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata.

A doua etapa de admitere liceu 2022

 A doua etapa de admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023 

25 iulie 2022: afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidatilor rromi, precum si a celor destinate candidatilor cu CES, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna 

26 iulie 2022: inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa 

27 – 28 iulie 2022: desfasurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 

28 – 29 iulie 2022: afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii 

1-3 august 2022: primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care au fost respinsi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini si a candidatilor care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna in etapa a doua, precum si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa; primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala; candidatii pe locurile speciale pentru rromi si candidatii pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate acestora care au ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale. 

4-5 august 2022: repartizarea candidatilor din etapa a doua, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti; repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de invatamant pana la data de 11 iulie 2022. 6 august 2022: transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata 

Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

 9 mai 2022: anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022- 2023 

4 iulie 2022: anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023 

14-15, 18-20 iulie 2022: inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023 

21, 22 si 25 iulie 2022: repartizarea candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa: la solicitarea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Admitere poate aproba, in situatii justificate, modificarea datelor limita/perioadelor si evenimentelor din calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.