Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin ordinul de ministru nr.6.235/2023).

https://edu.ro/management_cazuri_violenta

PO_Managementul-cazurilor-de-violenta_OME-nr.-6235-2023_compressed

La nivelul Școlii gimnaziale “Axinte Uricariul”- Scânteia, Județul Iași elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali pot raporta suspiciunile şi cazurile de violenţă oricărui membru al personalului unității de învățământ.

  Personalul unității, elevul, părintele/reprezentantul legal care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă asupra beneficiarilor primari sau personalului Școlii gimnaziale “Axinte Uricariul”- Scânteia este obligat să acţioneze în acord cu Procedura de management a cazurilor de violenţă, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora pot sesiza în mod confidențial  personalul unității de învățământ prin următoarele modalități :

  • prin intermediul unui formular, aici
  • prin intermediul unei cutii amplasate în holul principal al școlii (Sugestii, Reclamații, Sesizări fapte de violență, Sesizări încălcări ale codului de etică).

Vă reamintim că depunerea repetată și nefondată a petițiilor și reclamațiilor privind cazuri de violență sau abuz în școală poate să atragă consecințe negative. Folosirea abuzivă a acestui mecanism poate afecta capacitatea școlii de a gestiona în mod eficient problemele reale și poate conduce la diluarea importanței reclamațiilor legitime.

Vă încurajăm să utilizați acest proces responsabil și să depuneți petiții și reclamații doar în cazurile în care există motive întemeiate.

Director,
Prof. Mihaela Viorela CÂRLESCU