MOTTO:

“Mă implic astăzi pentru ceea ce sunt, pentru imprevizibilul şi încântarea de a fi, pentru un «eu» ce va fi, pentru a crea dimineţi îndrăzneţe şi înserări strălucitoare, pentru a clădi în prezent plăsmuirea unui viitor.”

(Jacques Salome)

MISIUNEA: Misiunea Şcolii Gimnaziale “Axinte Uricariul”, Scânteia este de a asigura pregătirea elevilor, la cele mai înalte standarde, a-i încuraja să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, de capacităţile şi opţiunile proprii,dezvoltându-le competenţele cheie, pentru a putea oferi societăţii cetăţeni activi şi eficienţi, capabili să se integreze, motivaţi să înveţe pe tot parcursul vieţii astfel încât să aibă cele mai bune şanse de reuşită socială şi profesională.

VIZIUNEA: Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul”, Scânteia este un loc în care toţi elevii se  dezvoltă la potenţial maxim, o şcoală incluzivă. Un partener în care părinţii şi comunitatea au încredere şi îl respectă!

 VALORILE: promovate de şcoala noastră sunt: gândirea autonomă, integritatea, perseverenţa, respectul, responsabilitatea, toleranţa, egalitatea, motivarea pentru învăţare pe tot parcursul vieţii, cooperarea între partenerii educaţionali şi implicarea.