În MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 251/25.III.2024 s-a publicat ORDIN Ministrul educației 4.018/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024—2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

ORDIN-4018-PRIVIND-INSCRIEREA-LA-GRADINITA-DIN-2024-03-15_compressed