Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul”, Scânteia funcţionează în două corpuri: Corpul A, construit în anul 1947  şi modernizat în anul 2012, Corpul B, construit în anul 1962 şi modernizat în anul 2013. Grădiniţa cu Program Normal Scînteia, structură a şcolii cu PJ,  funcţionează în clădirea actuală din anul 1961 şi a fost modernizată în anul 2015. Structura Ciocârleşti, formată din Şcoala Primară şi Grădiniţă cu Program Normal,  a fost construită în 1878 modernizată fiind în anul 2015.

           Cultura şcolii este caracterizată printr-un ethos profesional bun.

           Climatul organizaţiei şcolare este armonios, remarcându-se prin profesionalism şi conexiuni interpersonale.

           Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

           Trăsăturile dominante ale echipei noastre sunt:

  • simpatia faţă de copii,
  • libertatea de exprimare,
  • cooperarea,
  • respectul reciproc,
  • respectul pentru profesie,
  • dorinţa de perfecţionare şi disponibilitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii.

             O tendinţă ascendentă, remarcată în ultima perioadă este deschiderea către valorile europene,deschidere potenţată de participarea la proiecte naţionale cu finanţare europeană.

            Comparativ cu valorile evidenţiate în vechea viziune şi misiune a şcolii, perspectiva actuală adaugă noi elemente, deoarece ne dorim cu toţii ca şcoala să fie nu doar un mediu sigur, ci şi un ambient prietenos, un climat incluziv, o şcoală a tuturor, un spaţiu potrivit pentru formarea, dezvoltarea şi manifestarea competenţelor elevilor, prin metode de educaţie formală, dar şi nonformală, clasice şi moderne, indoor şi outdoor, în incinta şcolii şi în comunitate.

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

ROFUIP-