599 de ani de la prima atestare documentară (1423-2022)

La jumătatea distanţei dintre Iaşi şi Vaslui, pe vechiul drum al Galaţilor, la izvoarele Rebricei, Ţara de dincolo de negură a lui Sadoveanu, se află localitatea Scânteia.

          Atestată documentar la 31 Martie 1423 când Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei întăreşte printr-un “uric” drepturile lui Moise Filozoful, mare dregător în divanul ţării, asupra moşiei şi satelor sale din ţara de jos a Moldovei, la izvoarele Rebricei pe “hotarele ce le-a stapânit din veac”, confirmând astfel vechimea aşezării, cu mult înaintea înscrisului domnesc. Pe parcursul anilor, aceste sate apar sub denumirea de Scânteia.

        Fost târg însemnat în vremea lui Ştefan cel Mare, această aşezare are două ctitorii domneşti: a lui Ştefan cel Mare de la 1503 şi a lui Vasile Lupu din 1637.

        Fiind situată sub dealurile împădurite ale Bârnovei, zona ce constituie hotarul între Ţara de Sus şi Ţara de Jos a Moldovei, Scânteia s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea domnitorului Ştefan cel Mare.

        Satul Scânteia a fost populat cu colonişti de la Şcheia, Grajduri, Tufestii de Sus, care se bucurau de anumite privilegii domneşti. Aşa se explică puternica dezvoltare şi înflorire a târgului Scânteia, care în acea vreme era de mărimea Vasluiului.

          La Scânteia, Ştefan cel Mare a pregatit oştirea pentru luptele de la Vaslui, iar atunci când a fost atacat de turci a scăpat adăpostindu-se într-un plop. Drept rasplată, aici la Scânteia a fost construită biserica cu hramul Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavril.

           Cea de-a doua ctitorie domnească de la Scânteia a lui Vasile Lupu de la 1637 cu hramul Cuvioasei Parascheva a fost descoperită prin săpături arheologice efectuate de studenţii facultăţii de istorie din Iaşi sub îndrumarea profesorului N. Puşcaşu în vara anului 1984.           Aceştia au scos la lumină temelia celei de-a patra ctitorii a lui Vasile Lupu.          

Ţinutul comunei Scânteia si zonele învecinate erau locurile preferate de vânătoare ale lui Sadoveanu, iar în romanul “Ţara de dincolo de negură” pomeneşte foarte mult despre localitatea noastră.